OnedayTrip โซนใน

ONEDAY001

แพ็คเกจไปเช้าเย็นกลับ หลีเป๊ะ

โปรแกรมทัวร์ ดำน้ำโซนใน

เกาะหลีเป๊ะ – เกาะหินงาม – ร่องน้ำจาบัง – เกาะราวี – เกาะอาดัง

***โปรแกรมนี้เหมาะกับคนที่อยู่บนเกาะหลีเป๊ะ

ราคาท่านละ 550 บาท/ท่าน

โปรแกรมทัวร์

09.00 น.

ลงเรือ

ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมาย หน้าชายหาดเกาะหลีเป๊ะ

09.30 น.

ออกเดินทาง

ออกเดินทางสู่ เกาะหินงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับชายหาดหินทั้งเกาะที่มีสีดำนิล เสร็จแล้วพาคณะมาดำน้ำดูปะการังที่ ด้านหลังของ เกาะหินงาม มีทั้งปะการังชายผ้า ดอกไม้ทะเล และปลาการ์ตูน

10.30 น.

Unseen หลีเป๊ะ

จากนั้นพาคณะไปชม ปะการังเจ็ดสีที่ ร่องน้ำจาบัง ซึ่งมีปะการังอ่อนสีสันสวยงามและเป็นหนึ่งในจุดที่สวยที่สุดในทะเลอันดามัน จากนั้นพาคณะเดินทางสู่ หาดทรายขาว เกาะราวี

12.00 น.

Underwater

พาคณะเดินทางสู่ อ่าวสอง เกาะอาดัง พาทุกท่านดำน้ำดูปะการัง มีปะการังหัวกะโหลกเป็นจำนวนมาก เตรียมตัวเดินทางกลับ

15.00 น.

เดินทางกลับ

เดินทางกลับสู่เกาะหลีเป๊ะ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ราคานี้รวม

ราคานี้ไม่รวม

สิ่งที่ควรเตรียมไป

ระดับความมัน

เกาะหลีเป๊ะ 100%
เกาะหินงาม 100%
ร่องน้ำจาบัง 100%
เกาะราวี 100%
เกาะอาดัง 100%
ความหล่อของไกค์ 85%

***โปรแกรมเปลี่ยนได้เนื่องจากสภาพอากาศ

ติดต่อสอบถามข้อมูล