OnedayTrip โซนนอก

ONEDAY002

ไปเช้า – เย็นกลับ ขึ้นที่เกาะหลีเป๊ะ

โปรแกรมทัวร์ ดำน้ำโซนนอก

เกาะหลีเป๊ะ – เกาะหินซ้อน – เกาะผึ้ง – เกาะดง – เกาะรอกลอย

***โปรแกรมนี้เหมาะกับคนที่อยู่บนเกาะหลีเป๊ะ

ราคาท่านละ 750 บาท/ท่าน

โปรแกรมทัวร์

09.00 น.

ลงเรือ

ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมาย หน้าชายหาดเกาะหลีเป๊ะ

09.30 น.

ออกเดินทาง

ออกเดินทางสู่ เกาะหินซ้อน เป็นเกาะที่มีหินซ้อนกันกลางทะเลเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของทะเลหลีเป๊ะฝั่งโซนนอก

10.30 น.

Underwater #1

จากนั้นไปดำดูปะการังอ่อน ปะการังเขากวาง กัลปังหาสีทอง และฝูงปลาหลากหลายชนิด กันที่ เกาะผึ้งจากนั้นเดินทางสู่ เกาะดง

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง

หลังจากอิ่มหนำสำราญกับอาหารเที่ยงเสร็จจากนั้นเชิญท่านเล่นน้ำสีมรกต ที่เกาะดง หรือ จะนั่งพักผ่อน ถ่ายรูป กับชายหาดสวยๆ

14.00 น.

Underwater

เดินทางสู่ เกาะรอกลอย พาคณะทุกท่านดำน้ำตื้นดู ปะการังสวยๆ ที่มีฝูงปลานานาชนิด ล้อมรอบตัว พร้อมทั้งเล่นน้ำตามอัธยาศัย

15.00 น.

เดินทางกลับ

เดินทางกลับสู่เกาะหลีเป๊ะ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ราคานี้รวม

ราคานี้ไม่รวม

สิ่งที่ควรเตรียมไป

ระดับความมัน

เกาะหลีเป๊ะ 100%
เกาะหินซ้อน 100%
เกาะผึ้ง 100%
เกาะดง 100%
เกาะรอกลอย 100%
ความหล่อของไกค์ 85%

***โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนได้เนื่องจากสภาพอากาศ

ติดต่อสอบถามข้อมูล