OnedayTrip ธรณีสตูล

ONEDAY004

แพ็คเกจไปเช้าเย็นกลับ อุทยานธรณีสตูล

โปรแกรมทัวร์ ธรณีสตูล

ชมความงามถ้ำภูผาเพชร ล่องแก่งวังสายทองชมธรรมชาติ

ราคาท่านละ 600 บาท/ท่าน ( ขั้นต่ำ 4 ท่าน ) 

โปรแกรมทัวร์

09.00 น.

เจอกัน ณ จุดนัดพบ

เจอคณะ ณ จุดนัดพบ หน้าทางเข้าถ้ำภูผาเพชร

09.30 น.

ตะลุยถ้ำ

ถ้ำน้อยใหญ่กว่า 20 ห้อง ชื่อเรียกต่างกันออกไป เนื้อที่ภายในถ้ำ 50 ไร่ ทางขึ้นเป็นบันได 335 ขั้นใช้เวลาเที่ยวชมประมาณ 2 ชั่วโมง พบกับ ถ้ำที่ได้รับขนานนามว่าใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย

10.30 น.

สำรวจถ้ำ

ห้องปะการัง มีหินงอกหินย้อยคล้ายปะการังในทะเล ห้องม่านเพชร ลักษณะคล้ายผ้าม่านแขวนซ้อนกัน ห้องพญานาคเห็นหินงอกต่อตัวกันคล้ายงูใหญ่ ส่วนห้องมรกตจะมีสีเขียว ส่องแสงระยิบระยับคล้ายสีของมรกต

12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 น.

ชุ่มฉ่ำไปกับสายน้ำ

จากนั้นนำท่านไปยัง ล่องแก่งวังสายทอง สายน้ำหลักของ ต้นน้ำปากบารา ที่มีน้ำใส หินสวย สองฝั่งคลองตลอดเส้นทาง ระยะทางการล่องแก่งประมาณ 7 กิโลเมตร ผ่านแก่งต่างๆประมาณ 16 แก่งตลอดการล่องแก่งจะมีสตาฟดูแลความปลอดภัยอย่างดี

15.30 น.

เดินทางกลับ

ล่องแก่งถึงที่หมาย อิสระกับการเล่นน้ำลำธาร อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคานี้รวม

ราคานี้ไม่รวม

ระดับความมัน

ถ้ำภูผาเพชร 100%
ล่องแก่งวังสายทอง 100%
ความหล่อของไกค์ 85%

***โปรแกรมเปลี่ยนได้เนื่องจากสภาพอากาศ