OnedayTripหลีเป๊ะ

ONeday003

แพ็คเกจไปเช้าเย็นกลับ หลีเป๊ะ

ราคาผู้ใหญ่
ท่านละ 1,590 บาท

ราคาเด็ก ( 3-11 ขวบ )
ท่านละ 1,490 บาท

โปรแกรมทัวร์

เกาะไข่ – หลีเป๊ะ – เกาะหินงาม – ร่องน้ำจาบัง – เกาะราวี – เกาะยาง – เกาะอาดัง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

09.00 น.

เตรียมตัวลงเรือ

ลูกค้าเดินทางถึงท่าเรือปากบารา และลงเรือนำเที่ยว
09.30 น.

ออกเดินทาง

ออกเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางแวะ เกาะไข่ ให้ท่านได้แวะชมซุ้มประตูหินซึ่งเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล

11.30 น

รับประทานอาหารเที่ยง

เดินทางมายังจุดที่สอง หาดทรายขาว เกาะราวี ที่มีหาดทรายขาวและเวิ้งอ่าวที่สวยงาม รับประทานอาหารเที่ยงบนเกาะ (อาหารกล่อง )

13.00 น.

Underwater

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อย ให้ท่านเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการังบริเวณ อ่าวสอง หลังจากนั้นมุ่งหน้าต่อไปยัง ร่องน้ำจาบัง จุดดำน้ำที่มีปะการังอ่อนเจ็ดสีที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในอันดามัน

15.00 น.

เกาะหินงาม

เดินทางต่อไปยัง เกาะหินงาม ที่มีหาดหินเรียงร้อยกันเป็นหมื่นเป็นแสนก้อน ยามน้ำทะเลซัดขึ้นมา หินเหล่านี้จะเปียกเปล่งประกายสีดำนิลสวย

16.00 น.

เดินทางกลับ

หลังจากอิ่มกับทะเลสตูลกันแล้ว นำท่านเดินทางกลับท่าเรือปากบารา

ราคานี้รวม

ราคานี้ไม่รวม

สิ่งที่ควรเตรียมไป

ระดับความมัน

เกาะไข่ 89%
เกาะราวี 100%
เกาะราวี 100%
ร่องน้ำจาบัง 100%
เกาะหินงาม 100%

***โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนได้เนื่องจากสภาพอากาศ

ติดต่อสอบถามข้อมูล