OnedayTripหลีเป๊ะ

ONeday003

แพ็คเกจไปเช้าเย็นกลับ หลีเป๊ะ

ราคาผู้ใหญ่
ท่านละ 1,990 บาท

ราคาเด็ก
ท่านละ 1,690 บาท

โปรแกรมทัวร์

เกาะไข่ – หลีเป๊ะ – เกาะหินงาม – ร่องน้ำจาบัง – เกาะราวี – เกาะยาง – เกาะอาดัง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

09.00 น.

เตรียมตัวลงเรือ

ลูกค้าเดินทางถึงท่าเรือปากบารา และลงเรือนำเที่ยว
09.30 น.

ออกเดินทาง

ออกเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางแวะ เกาะไข่ ให้ท่านได้แวะชมซุ้มประตูหินซึ่งเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล

11.30 น

รับประทานอาหารเที่ยง

เดินทางมายังจุดที่สอง หาดทรายขาว เกาะราวี ที่มีหาดทรายขาวและเวิ้งอ่าวที่สวยงาม รับประทานอาหารเที่ยงบนเกาะ (อาหารกล่อง )

13.00 น.

Underwater

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อย ให้ท่านเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการังบริเวณ อ่าวสอง หลังจากนั้นมุ่งหน้าต่อไปยัง ร่องน้ำจาบัง จุดดำน้ำที่มีปะการังอ่อนเจ็ดสีที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในอันดามัน

15.00 น.

เกาะหินงาม

เดินทางต่อไปยัง เกาะหินงาม ที่มีหาดหินเรียงร้อยกันเป็นหมื่นเป็นแสนก้อน ยามน้ำทะเลซัดขึ้นมา หินเหล่านี้จะเปียกเปล่งประกายสีดำนิลสวย

16.00 น.

เดินทางกลับ

หลังจากอิ่มกับทะเลสตูลกันแล้ว นำท่านเดินทางกลับท่าเรือปากบารา

ราคานี้รวม

 • ค่าเรือนำเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ
 • ค่าอาหาร 1 มื้อ ( อาหารกล่อง )
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง
 • ค่าหน้ากากดำน้ำ
 • ค่าไกด์นำเที่ยวตลอดโปรแกรม
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับชาวไทย

ราคานี้ไม่รวม

 • ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ 200 บาท
 • ไม่รวมค่ารถรับ - ส่ง

สิ่งที่ควรเตรียมไป

 • หมวก ร่ม หรือแว่นตากันแดด
 • เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน
 • ครีมหรือโลชั่นกันแดด
 • ผ้าเช็ดตัว หรือผ้าปูนอน
 • งบใช้จ่ายส่วนตัว
 • อุปกรณ์ถ่ายภาพ
 • อุปกรณ์กันน้ำ

ระดับความมัน

เกาะไข่ 89%
เกาะราวี 100%
เกาะราวี 100%
ร่องน้ำจาบัง 100%
เกาะหินงาม 100%

***โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนได้เนื่องจากสภาพอากาศ

ติดต่อสอบถามข้อมูล