4D3NFullพักบนเกาะหลีเป๊ะ

P3-Full

แพ็คเกจ 4 วัน 3 คืน นอนเกาะหลีเป๊ะ

โปรแกรมทัวร์

เกาะไข่ - เกาะราวี - อ่าวสอง - ร่องน้ำจาบัง - เกาะหินงาม
เกาะหินซ้อน - เกาะรอกลอย - เกาะดง - เกาะผึ้ง - เกาะไผ่

***โปรแกรมเปลี่ยนได้เนื่องจากสภาพอากาศ

โปรแกรมทัวร์

วันที่ 1

รับ - เกาะไข่ - ส่งโรงแรม

รถรับเดินทางมายังท่าเรือปากบาราพร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางแวะเกาะไข่ ( ซุ้มประตูแห่งรัก )  เราจะนำทุกท่านเข่าสู่ที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ รับประทานอาหารกลางวัน ( ไม่รวมในแพ็คเกจ )และอาหารเย็น แบบ Set Menu ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท

วันที่ 2

ท่องทะเลสตูลโซนนอก

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท ออกเดินทางโดยเรือหางยาวนำเที่ยว เดินทางไปยัง เกาะหินซ้อน – หมู่เกาะดง – รับประทานอาหารเที่ยง ( แบบกล่อง ) – เกาะลองกวย – เกาะผึ่ง – เกาะไผ่ และเกาะรอกลอย –  อาหารเย็นแบบ Set Menu ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท   

วันที่ 3

ท่องทะเลสตูลโซนใน

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท ออกเดินทางโดยเรือหางยาวนำเที่ยว เดินทางไปยัง เกาะหินงาม – ร่องน้ำจาบัง – เกาะราวี – รับประทานอาหารเที่ยง ( แบบกล่อง ) – เกาะยาง – อ่าวสอง – เกาะกระ – อาหารเย็นแบบ Set Menu ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท – พักผ่อน 

วันที่ 4

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท เตรียมตัวอำลาเกาะหลีเป๊ะถ่ายรูปพร้อมเก็บความประทับใจ ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคานี้รวม

 • ค่ารถรับ - ส่ง สนามบินหาดใหญ่ - ปากบารา
 • ค่าเรือ Speed Boat ไป-กลับ ( เรือจอย )
 • ค่าที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ 3 คืน
 • ทริปท่องทะเล 2 ทริป ( โซนใน + โซนนอก ) ( เรือส่วนตัว )
 • ไกด์นำเที่ยววันท่องทะเล ( ไกด์ส่วนตัว )
 • ค่าอาหาร 8 มื้อ ( เช้า 3 มื้อ เที่ยง 2 มื้อ เย็น 3 มื้อ )
 • ค่าหน้ากากดำน้ำ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย
 • ค่าเสื้อชูชีพ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ 200 บาท
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ( กรณีต้องการเอกสารรับเงิน​ )

สิ่งที่ควรเตรียมไป

 • หมวก ร่ม หรือแว่นตากันแดด
 • เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน
 • ครีมหรือโลชั่นกันแดด
 • ผ้าเช็ดตัว หรือผ้าปูนอน
 • งบใช้จ่ายส่วนตัว
 • อุปกรณ์ถ่ายภาพ
 • อุปกรณ์กันน้ำ

ระดับความมัน

เกาะหินงาม 100%
ร่องน้ำจาบัง 100%
เกาะราวี 100%
เกาะอาดัง 100%
ความสบายของที่พัก 85%

เลือกรีสอร์ท ประเภทห้องพัก