4D3NFreeพักบนเกาะหลีเป๊ะ

P3-Free

แพ็คเกจ 4 วัน 3 คืน นอนเกาะหลีเป๊ะ

โปรแกรมทัวร์

เกาะไข่ – เกาะหินซ้อน – เกาะดง – เกาะลอกรอย – อ่าวลิง – อ่าวไม้ไผ่ – เกาะผึ้ง

เกาะหินงาม – เกาะราวี – ร่องน้ำจาบัง – เกาะกระ – เกาะยาง – กองหินขาว

***โปรแกรมเปลี่ยนได้เนื่องจากสภาพอากาศ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่ 1

รับ - เกาะไข่ - ส่งโรงแรม

รถรับเดินทางมายังท่าเรือปากบาราพร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางแวะเกาะไข่ ( ซุ้มประตูแห่งรัก )  เราจะนำทุกท่านเข่าสู่ที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ รับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย ( ไม่รวมในแพ็คเกจ )

วันที่ 2

ท่องทะเลสตูลโซนนอก

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท ออกเดินทางโดยเรือหางยาวนำเที่ยว เดินทางไปยัง เกาะหินซ้อนหมู่เกาะดง – รับประทานอาหารเที่ยง ( แบบกล่อง ) – เกาะรอกลอยอ่าวลิงอ่าวไม้ไผ่ และเกาะผึ้ง – กลับที่พักให้ลูกค้าได้พักผ่อน อาหารเย็น (ไม่รวมในแพ็คเกจ)  

วันที่ 3

ท่องทะเลสตูลโซนใน

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท ออกเดินทางโดยเรือหางยาวนำเที่ยว เดินทางไปยัง เกาะหินงามเกาะราวี – รับประทานอาหารเที่ยง ( แบบกล่อง ) – ร่องน้ำจาบังเกาะกระเกาะยางกองหินขาว – กลับที่พักให้ลูกค้าได้พักผ่อน อาหารเย็น (ไม่รวมในแพ็คเกจ)  

วันที่ 4

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท เตรียมตัวอำลาเกาะหลีเป๊ะถ่ายรูปพร้อมเก็บความประทับใจ ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคานี้รวม

 • ที่พัก 3 คืน
 • อาหาร 5 มื้อ ( เช้า 3 / กลางวัน 2 )
 • ไกค์เฉพาะวันดำน้ำ
 • รถรับ - ส่งสนามบิน
 • เรือ Speed Boat ไป - กลับ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าหน้ากากดำน้ำ
 • ทัวร์ดำน้ำแบบจอย 2 วัน
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย
 • ค่าเสื้อชูชีพ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ 200 บาท
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ( กรณีต้องการเอกสารรับเงิน​ )

สิ่งที่ควรเตรียมไป

 • หมวก ร่ม หรือแว่นตากันแดด
 • เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน
 • ครีมหรือโลชั่นกันแดด
 • ผ้าเช็ดตัว หรือผ้าปูนอน
 • งบใช้จ่ายส่วนตัว
 • อุปกรณ์ถ่ายภาพ
 • อุปกรณ์กันน้ำ

ระดับความมัน

เกาะหินงาม 100%
ร่องน้ำจาบัง 100%
เกาะราวี 100%
เกาะอาดัง 100%
ความสบายของที่พัก 85%

เลือกรีสอร์ท ประเภทห้องพัก

Superrior Bungalow

** Compulsory Gala Dinner : 31 Dec Add 2,900 THB / Pax ( Child 8 – 12 yrs = 1,800 , 4 – 7 yrs = 1,300 )

Delux Bungalow

** Compulsory Gala Dinner : 31 Dec Add 2,900 THB / Pax ( Child 8 – 12 yrs = 1,800 , 4 – 7 yrs = 1,300 )

Garden Deluxe Bungalow

** Compulsory Gala Dinner : 31 Dec Add 2,900 THB / Pax ( Child 8 – 12 yrs = 1,800 , 4 – 7 yrs = 1,300 )

Deluxe Room

** Compulsory Gala Dinner : 31 Dec Add 2,900 THB / Pax ( Child 8 – 12 yrs = 1,800 , 4 – 7 yrs = 1,300 )

Family Bungalow ( พัก4 )

** Compulsory Gala Dinner : 31 Dec Add 2,900 THB / Pax ( Child 8 – 12 yrs = 1,800 , 4 – 7 yrs = 1,300 )

Garden Triple Bungalow ( พัก3 )

** Compulsory Gala Dinner : 31 Dec Add 2,900 THB / Pax ( Child 8 – 12 yrs = 1,800 , 4 – 7 yrs = 1,300 )

Deluxe Garden View

Grand Garden View

Ocean Pool Villa

Honeymoon Jacuzzi

Villa Family Bungalow ( พัก 4 )

Standard

Superior

Deluxe

Air Villa

Standard Family ( พัก 4 )

Family ( พัก 8 )

Deluxe Balcony

** Compulsory Gala Dinner : 31 Dec Add 2,900 THB / Pax ( Child 8 – 12 yrs = 1,800 , 4 – 7 yrs = 1,300 )

Deluxe Sweet Room

** Compulsory Gala Dinner : 31 Dec Add 2,900 THB / Pax ( Child 8 – 12 yrs = 1,800 , 4 – 7 yrs = 1,300 )

Deluxe Sweet Sea View

** Compulsory Gala Dinner : 31 Dec Add 2,900 THB / Pax ( Child 8 – 12 yrs = 1,800 , 4 – 7 yrs = 1,300 )

Beach View Bungalow

** Compulsory Gala Dinner : 31 Dec Add 2,900 THB / Pax ( Child 8 – 12 yrs = 1,800 , 4 – 7 yrs = 1,300 )

Beach Front Bungalow

** Compulsory Gala Dinner : 31 Dec Add 2,900 THB / Pax ( Child 8 – 12 yrs = 1,800 , 4 – 7 yrs = 1,300 )

Honeymoon Beach View

** Compulsory Gala Dinner : 31 Dec Add 2,900 THB / Pax ( Child 8 – 12 yrs = 1,800 , 4 – 7 yrs = 1,300 )

Honeymoon Beach Front

** Compulsory Gala Dinner : 31 Dec Add 2,900 THB / Pax ( Child 8 – 12 yrs = 1,800 , 4 – 7 yrs = 1,300 )

Honeymoon Beach Front with jacuzzi

** Compulsory Gala Dinner : 31 Dec Add 2,900 THB / Pax ( Child 8 – 12 yrs = 1,800 , 4 – 7 yrs = 1,300 )

Family suite ( 2 Bed room )

** Compulsory Gala Dinner : 31 Dec Add 2,900 THB / Pax ( Child 8 – 12 yrs = 1,800 , 4 – 7 yrs = 1,300 )

Superior Garden View

** Compulsory Gala Dinner : 25 Jan 20 Charge 1,200 THB / Pax ( Child 3 – 11 yrs = 600 THB / Pax )

Deluxe Garden View

** Compulsory Gala Dinner : 25 Jan 20 Charge 1,200 THB / Pax ( Child 3 – 11 yrs = 600 THB / Pax )

Superior Pool Access

** Compulsory Gala Dinner : 25 Jan 20 Charge 1,200 THB / Pax ( Child 3 – 11 yrs = 600 THB / Pax )

Deluxe Pool Access

** Compulsory Gala Dinner : 25 Jan 20 Charge 1,200 THB / Pax ( Child 3 – 11 yrs = 600 THB / Pax )

Villa

** Compulsory Gala Dinner : 25 Jan 20 Charge 1,200 THB / Pax ( Child 3 – 11 yrs = 600 THB / Pax )

i-Garden

** Compulsory Gala Dinner : 24 Dec Add 2,500 THB / Pax , 31 Dec Add 5,000 THB / Pax

i-Green

** Compulsory Gala Dinner : 24 Dec Add 2,500 THB / Pax , 31 Dec Add 5,000 THB / Pax

i-Sea

** Compulsory Gala Dinner : 24 Dec Add 2,500 THB / Pax , 31 Dec Add 5,000 THB / Pax

i-Comfy

** Compulsory Gala Dinner : 24 Dec Add 2,500 THB / Pax , 31 Dec Add 5,000 THB / Pax

i-Mountain

** Compulsory Gala Dinner : 24 Dec Add 2,500 THB / Pax , 31 Dec Add 5,000 THB / Pax

i-Sun

** Compulsory Gala Dinner : 24 Dec Add 2,500 THB / Pax , 31 Dec Add 5,000 THB / Pax

i-Sky

** Compulsory Gala Dinner : 24 Dec Add 2,500 THB / Pax , 31 Dec Add 5,000 THB / Pax

i-Luxury

** Compulsory Gala Dinner : 24 Dec Add 2,500 THB / Pax , 31 Dec Add 5,000 THB / Pax

i-Breeze

** Compulsory Gala Dinner : 24 Dec Add 2,500 THB / Pax , 31 Dec Add 5,000 THB / Pax

i-Beach Front

** Compulsory Gala Dinner : 24 Dec Add 2,500 THB / Pax , 31 Dec Add 5,000 THB / Pax

i-Pano

** Compulsory Gala Dinner : 24 Dec Add 2,500 THB / Pax , 31 Dec Add 5,000 THB / Pax

Superior Garden View

** Compulsory Gala Dinner : 31 Dec Add 1,900 THB / Pax

Superior Pool View

** Compulsory Gala Dinner : 31 Dec Add 1,900 THB / Pax

Deluxe Sea View

** Compulsory Gala Dinner : 31 Dec Add 1,900 THB / Pax

Deluxe Pool View

** Compulsory Gala Dinner : 31 Dec Add 1,900 THB / Pax

Front Deluex Villa

** Compulsory Gala Dinner : 31 Dec Add 1,900 THB / Pax

Superior Honeymoon Suite

** Compulsory Gala Dinner : 31 Dec Add 1,900 THB / Pax

Standard G-Floor

Superior Balcony

Deluxe Thai Pool View

Superior Villa

Deluxe Sea View

Deluxe Beach Front Villa

Superior Grand View

Deluxe Grand View

Royal Cliff Villa

Grand Royal Cliff Villa

Standard room

**Peak Season 20 Dec – 10 Jan ( ON RATE )

Garden View

**Peak Season 20 Dec – 10 Jan ( ON RATE )

Sea Breeze

**Peak Season 20 Dec – 10 Jan ( ON RATE )

Sea View

**Peak Season 20 Dec – 10 Jan ( ON RATE )

Deluxe Sea View ( พัก 3 )

**Peak Season 20 Dec – 10 Jan ( ON RATE )

Garden Wing

** 16 Dec – 1 Jan ( No Rate ) **  

Beach Front Garden Wing

** 16 Dec – 1 Jan ( No Rate ) **  

Luxury Tropical Villa

** 16 Dec – 1 Jan ( No Rate ) **  

Luxury Ocean View

** 16 Dec – 1 Jan ( No Rate ) **  

Luxury Beach Front

** 16 Dec – 1 Jan ( No Rate ) **  

Superior room no window

** ไม่รวมอาหารเช้า แพ็คเกจรวมอาหารเที่ยงวันดำน้ำ 2 มื้อ 

Superior room

** ไม่รวมอาหารเช้า แพ็คเกจรวมอาหารเที่ยงวันดำน้ำ 2 มื้อ 

Superior room with Terrace

** ไม่รวมอาหารเช้า แพ็คเกจรวมอาหารเที่ยงวันดำน้ำ 2 มื้อ 

Family room

** ไม่รวมอาหารเช้า แพ็คเกจรวมอาหารเที่ยงวันดำน้ำ 2 มื้อ 

Loft Double Room

Jacuzzi Ocean View Suite

Jacuzzi Beach Villa

Grand Deluxe Garden view

Jacuzzi Villa Ocean View

Pool Villa Ocean View

Standard Room

Superior Room

Deluxe Room

Family Room

Exdusive double bed En-suite

**เตียงรวม ไม่รวมอาหารเช้า

Superior 4 Double bed mixed dorm

Superior 6 Double bed mixed dorm

Superior 6 bed mixed dorm

Standard mixed dorm

STD Female Dorm

Superior bungalow garden view

Beachfront bungalow sea view