4 วัน 3 คืน แบบเต็มอิ่ม

P3-FULL

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน นอนเกาะหลีเป๊ะ

โปรแกรมทัวร์

เกาะไข่ - เกาะหินซ้อน - เกาะดง - เกาะรอกลอย - อ่าวลิง - อ่าวไม้ไผ่ - เกาะผึ้ง

เกาะหินงาม - เกาะราวี - ร่องน้ำจาบัง - เกาะกระ - เกาะยาง - กองหินขาว

***โปรแกรมอาจเปลี่ยนได้เนื่องจากสภาพอากาศ

โปรแกรมทัวร์

วันที่ 1

รับ - เกาะไข่ - ส่งโรงแรม

รถรับเดินทางมายังท่าเรือปากบาราพร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางแวะเกาะไข่ ( ซุ้มประตูแห่งรัก )  เราจะนำทุกท่านเข่าสู่ที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยและอาหารเย็นที่ โรงแรม

วันที่ 2

ท่องทะเลสตูลโซนนอก

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท ออกเดินทางโดยเรือหางยาวนำเที่ยว เดินทางไปยัง เกาะหินซ้อน – เกาะดง – รับประทานอาหารเที่ยง ( แบบกล่อง ) – เกาะรอกลอย – อ่าวลิง – เกาะไม้ไผ่ และเกาะผึ้ง – กลับที่พักให้ลูกค้าได้พักผ่อน อาหารเย็น ที่โรงแรม

วันที่ 3

ท่องทะเลสตูลโซนใน

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท ออกเดินทางโดยเรือหางยาวนำเที่ยว เดินทางไปยัง เกาะหินงาม – เกาะราวี – ร่องน้ำจาบัง – รับประทานอาหารเที่ยง ( แบบกล่อง ) – เกาะกระ – เกาะยาง – เกาะหินขาว – กลับที่พักให้ลูกค้าได้พักผ่อน อาหารเย็น ที่โรงแรม

วันที่ 4

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท เตรียมตัวอำลาเกาะหลีเป๊ะถ่ายรูปพร้อมเก็บความประทับใจ ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคานี้รวม

ราคานี้ไม่รวม

สิ่งที่ควรเตรียมไป

ระดับความมัน

เกาะไข่ 100%
เกาะหินซ้อน 100%
เกาะดง 100%
เกาะรอกลอย 100%
อ่าวลิง 100%
อ่าวไม้ไผ่ 100%
เกาะผึ้ง 100%
เกาะหินงาม 100%
เกาะราวี 100%
ร่องน้ำจาบัง 100%
เกาะกระ 100%
เกาะยาง 100%
กองหินขาว 100%
ความสบายของที่พัก 85%

เลือกรีสอร์ท ประเภทห้องพัก

Superrior Bungalow

20 Dec – 10 Jan Peak season เพิ่มท่านละ 400 บาท

Delux Bungalow

20 Dec – 10 Jan Peak season เพิ่มท่านละ 400 บาท

Garden Deluxe Bungalow

20 Dec – 10 Jan Peak season เพิ่มท่านละ 600 บาท

Deluxe Room

20 Dec – 10 Jan Peak season เพิ่มท่านละ 600 บาท

Family Bungalow ( พัก4 )

20 Dec – 10 Jan Peak season เพิ่มท่านละ 300 บาท

Deluxe Garden View

20 Dec – 10 Jan / 10 – 15 Apr Peak season เพิ่มท่านละ 800 บาท

Grand Garden View

20 Dec – 10 Jan / 10 – 15 Apr Peak season เพิ่มท่านละ 600 บาท

Ocean Pool Villa

20 Dec – 10 Jan / 10 – 15 Apr Peak season เพิ่มท่านละ 3,000 บาท

Honeymoon Jacuzzi

20 Dec – 10 Jan / 10 – 15 Apr Peak season เพิ่มท่านละ 3,000 บาท

Villa Family Bungalow ( พัก 4 )

20 Dec – 10 Jan / 10 – 15 Apr Peak season เพิ่มท่านละ 1,100 บาท

Standard

20 Dec – 19 Apr / Peak season เพิ่มท่านละ 800 บาท

20 Apr – 10 May Green Season ลดท่านละ 400 บาท

Superior

20 Dec – 19 Apr / Peak season เพิ่มท่านละ 800 บาท

20 Apr – 10 May Green Season ลดท่านละ 600 บาท

Deluxe

20 Dec – 19 Apr / Peak season เพิ่มท่านละ 800 บาท

20 Apr – 10 May Green Season ลดท่านละ 400 บาท

Air Villa

20 Dec – 19 Apr / Peak season เพิ่มท่านละ 800 บาท

20 Apr – 10 May Green Season ลดท่านละ 600 บาท

Standard Family ( พัก 4 )

20 Dec – 19 Apr / Peak season เพิ่มท่านละ 400 บาท

20 Apr – 10 May Green Season ลดท่านละ 200 บาท

Family ( พัก 8 )

20 Dec – 19 Apr / Peak season เพิ่มท่านละ 400 บาท

20 Apr – 10 May Green Season ลดท่านละ 100 บาท

Deluxe Balcony

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 700 บาท

Deluxe Sweet Room

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 700 บาท

Deluxe Sweet Sea View

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 700 บาท

Beach View Bungalow

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 900 บาท

Beach Front Bungalow

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 700 บาท

Honeymoon Beach View

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 900 บาท

Honeymoon Beach Front

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 900 บาท

Honeymoon Beach Front with jacuzzi

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 700 บาท

Family suite ( 2 Bed room )

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 300 บาท

Superior Garden View

21 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,000 บาท

16 May – 15 Jan / 16 – 31 Oct Pre Season ลดท่านละ 1,000 บาท

Deluxe Garden View

21 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,100 บาท

16 May – 15 Jan / 16 – 31 Oct Pre Season ลดท่านละ 1,000 บาท

Superior Pool Access

21 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,200 บาท

16 May – 15 Jan / 16 – 31 Oct Pre Season ลดท่านละ 1,100 บาท

Deluxe Pool Access

21 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,300 บาท

16 May – 15 Jan / 16 – 31 Oct Pre Season ลดท่านละ 1,200 บาท

Villa

21 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

16 May – 15 Jan / 16 – 31 Oct Pre Season ลดท่านละ 1,400 บาท

i-Garden

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 2,300 บาท

i-Green

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 2,300 บาท

i-Sea

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 2,300 บาท

i-Comfy

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 2,300 บาท

i-Mountain

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 2,300 บาท

i-Sun

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 2,300 บาท

i-Leaf

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 2,300 บาท

i-Sky

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 2,300 บาท

i-Luxury

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 2,300 บาท

i-Breeze

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 2,300 บาท

i-Beach Front

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 2,300 บาท

i-Pano

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 2,300 บาท

Superior Garden View

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,200 บาท

1 May – 31 Oct Green Season ลดท่านละ 1,800 บาท

Superior Pool View

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,200 บาท

1 May – 31 Oct Green Season ลดท่านละ 1,800 บาท

Deluxe Sea View

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,100 บาท

1 May – 31 Oct Green Season ลดท่านละ 1,800 บาท

Deluxe Pool View

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,100 บาท

1 May – 31 Oct Green Season ลดท่านละ 1,800 บาท

Front Deluex Villa

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,200 บาท

1 May – 31 Oct Green Season ลดท่านละ 1,800 บาท

Standard G-Floor

24 Dec – 5 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,400 บาท

16 Oct – 23 Dec Pre Season ลดท่านละ 400 บาท

Superior Balcony

24 Dec – 5 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

16 Oct – 23 Dec Pre Season ลดท่านละ 400 บาท

Deluxe Thai Pool View

24 Dec – 5 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

16 Oct – 23 Dec Pre Season ลดท่านละ 400 บาท

Superior Villa

24 Dec – 5 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 2,300 บาท

16 Oct – 23 Dec Pre Season ลดท่านละ 500 บาท

Deluxe Sea View ( Upper Room )

24 Dec – 5 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 2,400 บาท

16 Oct – 23 Dec Pre Season ลดท่านละ 600 บาท

Deluxe Beach Front Villa

24 Dec – 5 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 3,300 บาท

16 Oct – 23 Dec Pre Season ลดท่านละ 600 บาท

Standard room

20 Dec – 30 Nov / Peak season เพิ่มท่านละ 900 บาท

Garden View

20 Dec – 30 Nov / Peak season เพิ่มท่านละ 700 บาท

Sea Breeze

20 Dec – 30 Nov / Peak season เพิ่มท่านละ 700 บาท

Sea View

20 Dec – 30 Nov / Peak season เพิ่มท่านละ 1,000 บาท

Deluxe Sea View

20 Dec – 30 Nov / Peak season เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

Superior Grand View

1 – 23 Dec / 11 Jan – 29 Fed Hi season 2 เพิ่มท่านละ 1,000 บาท

24 Dec – 10 Jan / 12 – 15 Apr Peak Season เพิ่มท่านละ 2,800 บาท

Deluxe Grand View

1 – 23 Dec / 11 Jan – 29 Fed Hi season 2 เพิ่มท่านละ 1,000 บาท

24 Dec – 10 Jan / 12 – 15 Apr Peak Season เพิ่มท่านละ 2,800 บาท

Royal Cliff Villa

1 – 23 Dec / 11 Jan – 29 Fed Hi season 2 เพิ่มท่านละ 1,000 บาท

24 Dec – 10 Jan / 12 – 15 Apr Peak Season เพิ่มท่านละ 2,800 บาท

Grand Royal Cliff Villa

1 – 23 Dec / 11 Jan – 29 Fed Hi season 2 เพิ่มท่านละ 1,000 บาท

24 Dec – 10 Jan / 12 – 15 Apr Peak Season เพิ่มท่านละ 2,800 บาท

Grand Royal Family ( พัก 4 )

1 – 23 Dec / 11 Jan – 29 Fed Hi season 2 เพิ่มท่านละ 300 บาท

24 Dec – 10 Jan / 12 – 15 Apr Peak Season เพิ่มท่านละ 1,200 บาท