3 วัน 2 คืน แบบเต็มอิ่ม

P2-Full

แพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน นอนเกาะหลีเป๊ะ

โปรแกรมทัวร์

เกาะไข่ – เกาะหินซ้อน – เกาะดง – เกาะรอกลอย – เกาะราวี – เกาะหินงาม – ร่องน้ำจาบัง – เกาะยาง

***โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนได้เนื่องจากสภาพอากาศ

โปรแกรมทัวร์

วันที่ 1

รับ - เกาะไข่ - ส่งโรงแรม

รถรับเดินทางมายังท่าเรือปากบาราพร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางแวะเกาะไข่ ( ซุ้มประตูแห่งรัก )  เราจะนำทุกท่านเข่าสู่ที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย อาหารเย็น ที่โรงแรม

วันที่ 2

ท่องทะเลสตูล

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท ออกเดินทางโดยเรือหางยาวนำเที่ยว เดินทางไปยัง เกาะหินซ้อน – เกาะดง – เกาะรอกลอย – เกาะราวี – รับประทานอาหารกลางวัน ( แบบกล่อง ) – เกาะหินงาม – ร่องน้ำจาบัง – เกาะยาง – กลับที่พักให้ลูกค้าได้พักผ่อน อาหารเย็น ที่โรงแรม

วันที่ 3

เดินทางกลับ

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท เตรียมตัวอำลาเกาะหลีเป๊ะถ่ายรูปพร้อมเก็บความประทับใจ ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคานี้รวม

ราคานี้ไม่รวม

สิ่งที่ควรเตรียมไป​

ระดับความมัน

เกาะไข่ 100%
เกาะหลีเป๊ะ 100%
เกาะหินซ้อน 100%
เกาะดง 100%
เกาะรอกลอย 100%
เกาะราวี 100%
เกาะหินงาม 100%
ร่องน้ำจาบัง 100%
เกาะยาง 100%
ความสบายของที่พัก 85%

เลือกรีสอร์ท ประเภทห้องพัก

Superrior Bungalow

20 Dec – 10 Jan Peak season เพิ่มท่านละ 300 บาท

Delux Bungalow

20 Dec – 10 Jan Peak season เพิ่มท่านละ 300 บาท

Garden Deluxe Bungalow

20 Dec – 10 Jan Peak season เพิ่มท่านละ 400 บาท

Deluxe Room

20 Dec – 10 Jan Peak season เพิ่มท่านละ 400 บาท

Family Bungalow ( พัก4 )

20 Dec – 10 Jan Peak season เพิ่มท่านละ 200 บาท

Deluxe Garden View

20 Dec – 10 Jan / 10 – 15 Apr Peak season เพิ่มท่านละ 500 บาท

Grand Garden View

20 Dec – 10 Jan / 10 – 15 Apr Peak season เพิ่มท่านละ 400 บาท

Ocean Pool Villa

20 Dec – 10 Jan / 10 – 15 Apr Peak season เพิ่มท่านละ 2,000 บาท

Honeymoon Jacuzzi

20 Dec – 10 Jan / 10 – 15 Apr Peak season เพิ่มท่านละ 2,000 บาท

Villa Family Bungalow ( พัก 4 )

20 Dec – 10 Jan / 10 – 15 Apr Peak season เพิ่มท่านละ 700 บาท

Standard

20 Dec – 19 Apr / Peak season เพิ่มท่านละ 500 บาท

20 Apr – 10 May Green Season ลดท่านละ 300 บาท

Superior

20 Dec – 19 Apr / Peak season เพิ่มท่านละ 500 บาท

20 Apr – 10 May Green Season ลดท่านละ 400 บาท

Deluxe

20 Dec – 19 Apr / Peak season เพิ่มท่านละ 500 บาท

20 Apr – 10 May Green Season ลดท่านละ 300 บาท

Air Villa

20 Dec – 19 Apr / Peak season เพิ่มท่านละ 500 บาท

20 Apr – 10 May Green Season ลดท่านละ 400 บาท

Standard Family ( พัก 4 )

20 Dec – 19 Apr / Peak season เพิ่มท่านละ 300 บาท

20 Apr – 10 May Green Season ลดท่านละ 100 บาท

Family ( พัก 8 )

20 Dec – 19 Apr / Peak season เพิ่มท่านละ 300 บาท

Deluxe Balcony

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 500 บาท

Deluxe Sweet Room

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 500 บาท

Deluxe Sweet Sea View

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 500 บาท

Beach View Bungalow

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 600 บาท

Beach Front Bungalow

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 500 บาท

Honeymoon Beach View

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 600 บาท

Honeymoon Beach Front

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 600 บาท

Honeymoon Beach Front with jacuzzi

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 500 บาท

Family suite ( 2 Bed room )

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 200 บาท

Superior Garden View

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 700 บาท

16 May – 15 Jan / 16 – 31 Oct Pre Season ลดท่านละ 600 บาท

Deluxe Garden View

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 800 บาท

16 May – 15 Jan / 16 – 31 Oct Pre Season ลดท่านละ 700 บาท

Superior Pool Access

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 800 บาท

16 May – 15 Jan / 16 – 31 Oct Pre Season ลดท่านละ 700 บาท

Deluxe Pool Access

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 900 บาท

16 May – 15 Jan / 16 – 31 Oct Pre Season ลดท่านละ 800 บาท

Villa

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,000 บาท

16 May – 15 Jan / 16 – 31 Oct Pre Season ลดท่านละ 900 บาท

i-Garden

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

i-Green

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

i-Sea

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

i-Comfy

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

i-Mountain

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

i-Sun

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

i-Leaf

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

i-Sky

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

i-Luxury

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

i-Breeze

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

i-Beach Front

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

i-Pano

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

Superior Garden View

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 800 บาท

1 May – 31 Oct Green Season ลดท่านละ 1,200 บาท

Superior Pool View

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 800 บาท

1 May – 31 Oct Green Season ลดท่านละ 1,200 บาท

Deluxe Sea View

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 700 บาท

1 May – 31 Oct Green Season ลดท่านละ 1,200 บาท

Deluxe Pool View

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 700 บาท

1 May – 31 Oct Green Season ลดท่านละ 1,200 บาท

Front Deluex Villa

20 Dec – 10 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 800 บาท

1 May – 31 Oct Green Season ลดท่านละ 1,200 บาท

Standard G-Floor

24 Dec – 5 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,000 บาท

31 Oct – 23 Dec Pre Season ลดท่านละ 200 บาท

Superior Balcony

24 Dec – 5 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,000 บาท

31 Oct – 23 Dec Pre Season ลดท่านละ 300 บาท

Deluxe Thai Pool View

24 Dec – 5 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,000 บาท

31 Oct – 23 Dec Pre Season ลดท่านละ 300 บาท

Superior Villa

24 Dec – 5 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

31 Oct – 23 Dec Pre Season ลดท่านละ 300 บาท

Deluxe Sea View

24 Dec – 5 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,600 บาท

31 Oct – 23 Dec Pre Season ลดท่านละ 400 บาท

Deluxe Beach Front Villa

24 Dec – 5 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 2,200 บาท

31 Oct – 23 Dec Pre Season ลดท่านละ 400 บาท

Standard room

24 Dec – 5 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 600 บาท

Garden View

24 Dec – 5 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 500 บาท

Sea Breeze

24 Dec – 5 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 500 บาท

Sea View

24 Dec – 5 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 700 บาท

Deluxe Sea View

24 Dec – 5 Jan / Peak season เพิ่มท่านละ 1,000 บาท

Superior Grand View

1 – 23 Dec / 11 Jan – 29 Fed Hi season 2 เพิ่มท่านละ 700 บาท

24 Dec – 10 Jan / 12 – 15 Apr Peak Season เพิ่มท่านละ 1,900 บาท

Deluxe Grand View

1 – 23 Dec / 11 Jan – 29 Fed Hi season 2 เพิ่มท่านละ 700 บาท

24 Dec – 10 Jan / 12 – 15 Apr Peak Season เพิ่มท่านละ 1,900 บาท

Royal Cliff Villa

1 – 23 Dec / 11 Jan – 29 Fed Hi season 2 เพิ่มท่านละ 700 บาท

24 Dec – 10 Jan / 12 – 15 Apr Peak Season เพิ่มท่านละ 1,900 บาท

Grand Royal Cliff Villa

1 – 23 Dec / 11 Jan – 29 Fed Hi season 2 เพิ่มท่านละ 700 บาท

24 Dec – 10 Jan / 12 – 15 Apr Peak Season เพิ่มท่านละ 1,900 บาท

Grand Royal Family ( พัก 4 )

1 – 23 Dec / 11 Jan – 29 Fed Hi season 2 เพิ่มท่านละ 200 บาท

24 Dec – 10 Jan / 12 – 15 Apr Peak Season เพิ่มท่านละ 800 บาท