3วัน2คืนธรณีสตูล

P2-ธรณีสตูล

แพ็คเกจ3วัน2คืน อุทยานธรณีสตูล

โปรแกรมทัวร์

ปราสาทหินพันยอด – หาดหินห้าสี – ถ้ำภูผาเพชร – ล่องแก่งวังสายทอง

ราคาท่านละ 4,290 บาท / ท่าน

โปรแกรมทัวร์

วันที่ 1

รับ - เที่ยวปราสาท - ส่งโรงแรม

รถรับเดินทางมายังท่าเรือปากบาราพร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะเขาใหญ่ – ล่องเรือคายัคชมปราสาทหินพันยอด – นำท่านรับประทานอาหารเที่ยง ( ข้าวกล่อง ) – เดินชมสะพานข้ามกาลเวลา หาดหินห้าสี – กลับที่พัก ณ SeeSea Resort พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 2

ตะลุยถ้ำ + ชุ่มฉ่ำไปกับสายน้ำ

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท ออกเดินทางไปยัง ถ้ำภูผาเพชร – รับประทานอาหารเที่ยง – ล่องแก่งวังสายทอง – กลับที่พักให้ลูกค้าได้พักผ่อน อาหารเย็น (ไม่รวมในแพ็คเกจ)  

วันที่ 3

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท เตรียมตัวอำลาพักผ่อนถ่ายรูปพร้อมเก็บความประทับใจ ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคานี้รวม

 • ค่ารถรับ - ส่ง สนามบินหาดใหญ่ - ปากบารา
 • ค่าเรือนำเที่ยวปราสาทหินพันยอด
 • ค่าที่พัก SeeSea Resort 2 คืน
 • ไกด์นำเที่ยว
 • ค่าอาหาร 4 มื้อ ( เช้า 2 มื้อ เที่ยง 2 มื้อ )
 • ค่าเครื่องดื่มและผลไม้
 • ค่าเรือคายัค&อุปกรณ์ล่องแก่ง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย
 • ค่าเสื้อชูชีพ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ 200 บาท
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ( กรณีต้องการเอกสารรับเงิน​ )

ระดับความมัน

ปราสาทหินพันยอด 100%
หาดหินห้าสี 100%
ถ้ำภูผาเพชร 100%
ล่องแก่งวังสายทอง 100%
ความสบายของที่พัก 85%

อัตราค่าบริการตลอดการเดินทาง 4,290 THB (เริ่มต้นที่ 4 ท่าน )

พัก SeeSea Resort