2D1NFullพักบนเกาะหลีเป๊ะ

P1-Full

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน นอนเกาะหลีเป๊ะ

โปรแกรมทัวร์

เกาะไข่ – เกาะราวี – อ่าวสอง – ร่องน้ำจาบัง – เกาะหินงาม

***โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนได้เนื่องจากสภาพอากาศ

โปรแกรมทัวร์

วันที่ 1

รับ - ท่องทะเลเต็มวัน - ส่งโรงแรม

รถรับเดินทางมายังท่าเรือปากบาราพร้อมออกเดินทางท่องทะเลสตูล เที่ยวเกาะไข่ – หลีเป๊ะ – เกาะราวี – รับประทานอาหารเที่ยงแบบกล่อง- อ่าวสอง – ร่องน้ำจาบัง – เกาะหินงาม – เกาะหลีเป๊ะเรือหางยาวจะไปส่งลูกค้าตามหาดที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ                       รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท 

วันที่ 2

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท เตรียมตัวอำลาเกาะหลีเป๊ะถ่ายรูปพร้อมเก็บความประทับใจ ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคานี้รวม

 • ค่ารถรับ - ส่ง สนามบินหาดใหญ่ - ปากบารา
 • ค่าเรือ Speed Boat ไป-กลับ ( เรือจอย )
 • ค่าที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ 1 คืน
 • ทริปท่องทะเล 1 ทริป ( เรือส่วนตัว )
 • ไกด์นำเที่ยววันท่องทะเล ( ไกด์ส่วนตัว )
 • ค่าอาหาร 3 มื้อ ( เช้า 1 มื้อ เที่ยง 1 มื้อ เย็น 1 มื้อ )
 • ค่าหน้ากากดำน้ำ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย
 • ค่าเสื้อชูชีพ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ 200 บาท
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ( กรณีต้องการเอกสารรับเงิน​ )

สิ่งที่ควรเตรียมไป

 • หมวก ร่ม หรือแว่นตากันแดด
 • เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน
 • ครีมหรือโลชั่นกันแดด
 • ผ้าเช็ดตัว หรือผ้าปูนอน
 • งบใช้จ่ายส่วนตัว
 • อุปกรณ์ถ่ายภาพ
 • อุปกรณ์กันน้ำ

ระดับความมัน

เกาะหินงาม 100%
ร่องน้ำจาบัง 100%
เกาะราวี 100%
เกาะอาดัง 100%
ความสบายของที่พัก 85%

เลือกรีสอร์ท ประเภทห้องพัก