2D1NพักSeeSea

2D1n-seesea

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน พักSeeSea Resort

โปรแกรมทัวร์ ดำน้ำโซนนอก

เกาะไข่ – หลีเป๊ะ – เกาะราวี – อ่าวสอง – ร่องน้ำจาบัง – เกาะหินงาม

***โปรแกรมอาจเปลี่ยนได้เนื่องจากสภาพอากาศ

โปรแกรมทัวร์

วันที่ 1

ท่าเรือ - ท่องทะเลสตูล - เข้าที่พัก

เจอกัน ณ ท่าเรือปากบารา เตรียมพร้อมสำหรับท่องทะเลสตูล เที่ยวเกาะไข่ – หลีเป๊ะ – เกาะราวี – รับประทานอาหารเที่ยงแบบกล่อง- อ่าวสอง – ร่องน้ำจาบัง – เกาะหินงาม หลังจากดำน้ำครบทุกจุดแล้วเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากบารา  เข้าที่พัก SeeSea Resort รับประทานอาหารเย็นบรรยากาศริมทะเล ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท 

วันที่ 2

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท เตรียมตัวอำลาจังหวัดสตูล พร้อมเก็บความประทับใจ ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคานี้รวม

ราคานี้ไม่รวม

สิ่งที่ควรเตรียมไป

ระดับความมัน

เกาะหินงาม 100%
ร่องน้ำจาบัง 100%
เกาะราวี 100%
เกาะอาดัง 100%
ความสบายของที่พัก 85%

ราคาท่านละ 2,500 บาท ( ขั้นต่ำ 4 ท่าน ขึ้นไป )

บรรยากาศของ SeeSea Resort