2 วัน 1 คืน แบบประหยัด

P1-Free

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน นอนเกาะหลีเป๊ะ

โปรแกรมทัวร์

เกาะไข่ – เกาะราวี – อ่าวสอง – ร่องน้ำจาบัง – เกาะหินงาม

***โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนได้เนื่องจากสภาพอากาศ

โปรแกรมทัวร์

วันที่ 1

รับ - ท่องทะเลเต็มวัน - ส่งโรงแรม

รถรับเดินทางมายังท่าเรือปากบาราพร้อมออกเดินทางท่องทะเลสตูล เที่ยวเกาะไข่ – หลีเป๊ะ – เกาะราวี – รับประทานอาหารเที่ยงแบบกล่อง- อ่าวสอง – ร่องน้ำจาบัง – เกาะหินงาม – เกาะหลีเป๊ะเรือหางยาวจะไปส่งลูกค้าตามหาดที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ                       รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ( ไม่รวมในแพ็คเกจ ) 

วันที่ 2

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท เตรียมตัวอำลาเกาะหลีเป๊ะถ่ายรูปพร้อมเก็บความประทับใจ ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคานี้รวม

ราคานี้ไม่รวม

สิ่งที่ควรเตรียมไป​

ระดับความมัน

เกาะหินงาม 100%
ร่องน้ำจาบัง 100%
เกาะราวี 100%
เกาะอาดัง 100%
ความสบายของที่พัก 85%

เลือกรีสอร์ท ประเภทห้องพัก