จองตั๋วเรือ

จองตั๋วเรือ

อยากหาเรือเข้าเกาะ อยากซื้อตั๋วเรือไปเกาะหลีเป๊ะ อยากหาเรือท่องทะเล  ติตต่อที่นี่

ตั๋วเรือไปเกาะหลีเป๊ะ

เรือเข้าเกาะหลีเป๊ะ
เวลา 09.30 น.
เวลา 11.30 น.
เวลา 13.30 น.
เวลา 15.30 น.

เรือออกเกาะหลีเป๊ะ
เวลา 09.30 น.
เวลา 11.30 น.
เวลา 13.30 น.
เวลา 16.00 น.

ราคา บาท/เที่ยว
ผู้ใหญ่ 500
เด็ก 400

ตั๋วเรือไปเกาะตะรุเตา

ขึ้นที่ท่าเรือปากบารา
เรือเข้าเกาะตะรุเตา
เวลา 11.30 น.

เรือออกเกาะตะรุเตา
เวลา 10.30 น.

ราคา บาท/เที่ยว
ผู้ใหญ่ 450
เด็ก 350

ตั๋วเรือไปเกาะบุโหลน

ขึ้นที่ท่าเรือปากบารา
เรือเข้าเกาะบุโหลน
เวลา 09.30 น.

เรือออกเกาะบุโหลน
เวลา 17.00 น.

ราคา บาท/เที่ยว
ผู้ใหญ่ 450
เด็ก 350

ตั๋วเรือไปเกาะหลีเป๊ะ ขึ้นเรือที่เกาะตะรุเตา

เรือเข้าเกาะหลีเป๊ะ
เวลา 12.30 น.

เรือออกเกาะหลีเป๊ะ
เวลา 9.30 น.

ราคา บาท/เที่ยว
ผู้ใหญ่ 500
เด็ก 400

ตั๋วเรือไปเกาะหลีเป๊ะ
ขึ้นเรือที่เกาะบุโหลน

เรือเข้าเกาะหลีเป๊ะ
เวลา 10.00 น.

เรือออกเกาะหลีเป๊ะ
เวลา 16.00 น.

ราคา บาท/เที่ยว
ผู้ใหญ่ 600
เด็ก 500

ตั๋วเรือไปเกาะลังกาวี

ขึ้นเรือที่หาดพัทยา
ออฟฟิศบันดาหยาสปีดโบ๊ท
มีรอบเดียว 11.00 น.
ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม
ราคา ท่านละ 1000 บาท/รอบ

ตั๋วเรือไปเกาะพีพี

ขึ้นเรือที่หาดพัทยา บุหงารีสอร์ท
มีรอบเดียว 09.00 น.
ใช้เวลาเดินทาง 4.30 ชม
ราคา ท่านละ 2,600 บาท/เที่ยว

ตั๋วเรือไปเกาะลันตา

ขึ้นเรือที่หาดพัทยา บุหงารีสอร์ท
มีรอบเดียว 09.00 น.
ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม
ราคาท่านละ 1,900 บาท

ตั๋วเรือไปเกาะไหง

ขึ้นเรือที่หาดพัทยา บุหงารีสอร์ท
มีรอบเดียว 09.00 น.
ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชม
ราคาท่านละ 1,600 บาท