จองตั๋วรถ

จองตั๋วรถ

อยากหารถไปท่าเรือปากบารา ตั๋วรถไปท่าเรือปากบารา 
  ติตต่อที่นี่

ตั๋วรถไปท่าเรือปากบารา ขึ้นที่สนามบินหาดใหญ่

รับสนามบินหาดใหญ่
เวลา 08.30 น.
เวลา 09.30 น.
เวลา 11.00 น.
เวลา 13.00 น.

ส่งสนามบินหาดใหญ่
เวลา 11.30 น.
เวลา 13.30 น.
เวลา 15.30 น.

ราคา 300 บาท/เที่ยว

ตั๋วรถไปท่าเรือปากบารา ขึ้นที่ในเมืองหาดใหญ่

รับในเมืองหาดใหญ่
เวลา 08.00 น.
เวลา 10.00 น.
เวลา 12.00 น.

ส่งในเมืองหาดใหญ่
เวลา 11.30 น.
เวลา 13.30 น.
เวลา 15.30 น.

ราคา 200 บาท/เที่ยว

ตั๋วรถไปท่าเรือปากบารา ขึ้นที่สนามบินตรัง

รับสนามบินตรัง
เวลา 9.30 น.

ส่งสนามบินตรัง
เวลา 11.30 น.

ราคา 300 บาท/เที่ยว

ตั๋วรถไปท่าเรือปากบารา ขึ้นที่ในเมืองตรัง

รับในเมืองตรัง
เวลา 09.00 น.
เวลา 09.30 น.

ส่งในเมืองตรัง
เวลา 11.30 น.
.
ราคา 200 บาท/เที่ยว

ตั๋วรถไปท่าเรือปากบารา ขึ้นที่อ่าวนาง,กระบี่

รับที่อ่าวนาง - กระบี่
เวลา 06.00 น.
เวลา 06.30 น.

ส่งที่อ่าวนาง - กระบี่
เวลา 11.30 น.
.
ราคา 550 บาท/เที่ยว

ตั๋วรถไปท่าเรือปากบารา ขึ้นที่ในเมืองกระบี่

รับที่ในเมืองกระบี่
เวลา 06.30 น.
เวลา 07.00 น.

ส่งที่ในเมืองกระบี่
เวลา 11.30 น.
.
ราคา 500 บาท/เที่ยว

เหมารถส่วนตัว
เริ่มที่หาดใหญ่/ตรัง

Taxi ราคา 2000 บาท
Van ราคา 2500 บาท

เหมารถส่วนตัว
เริ่มที่กระบี่ / อ่าวนาง

Taxi ราคา 4000 บาท
Van ราคา 4500 บาท

เหมารถส่วนตัว
เริ่มที่ภูเก็ต / สุราษฎร์ธานี

Taxi ราคา 6000 บาท
Van ราคา 6500 บาท