ขั้นตอนจองทัวร์

Image is not available
ขั้นตอนการจอง
Image is not available
ศิกษาข้อมูลของแพ็คเกจ

วางแผนวันเดินทาง ศึกษาเที่ยวบิน อ่านโปรแกรมทัวร์ให้เข้าใจ พร้อมเลือกแพ็คเกจที่ชอบ

#1
Image is not available
แจ้งรายละเอียดของท่าน

แจ้งชื่อ เบอร์ติดต่อ วันเดินทาง จำนวนท่าน มายังไง กลับยังไง จำนวนคืนที่นอน ประเภทแพ็คเกจที่เลือก

#2
Image is not available
รับใบเสนอราคา ใบแจ้งโอน

เจ้าหน้าที่ล็อคห้อง แจ้งราคาให้ทราบ พร้อมส่งใบเสนอราคา และรายละเอียดการโอนเงิน

#3
Image is not available
ชำระมัดจำงวดที่ 1

อ่านใบเสนอราคาแล้ว ลูกค้าชำระเงินมัดจำ 50% งวดแรก

#4
Image is not available
ชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง

ชำระเงินส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 7 วัน

#5
Image is not available
ส่งสลิปโอนเงิน

ส่งลลิปเงินทั้งสองงวด ทาง ID Line : @talaytrang พร้อมแจ้งชื่อผู้จอง

#6
Slider