การชำระเงิน

Image is not available
การชำระเงิน

ชื่อบัญชี ทะเลตรัง ดอท คอม
เลขที่บัญชี 512-2801154 ธนาคารไทยพาณิชย์

prompt pay : 0910401234
ส่วนที่เหลือ
ชำระเป็นเงินวันที่ลูกค้ามาถึง
การมัดจำ
ถือว่าการจองเสร็จสมบูรณ์
Slider